top of page

Co je infrasauna?

O co jde? Jak to funguje?

Infrasauna v ARPO Domečku

 

    Naše speciální sauna pro 4 osoby obsahuje mimo CD přehrávače, rádia, ionizátoru vzduchu a colorterapie, především 9 karbonových zářičů. Tato speciální ultra vodivá uhlíková vlákna přináší pohodlnější saunování – kromě větší účinnosti vyzařují do celého prostoru. Navíc mají nízkou povrchovou teplotu, takže nedojde ke spálení při dotyku.

 

    Ionizátor vzduchu je výrazným obohacením zdravotního arzenálu sauny. Vytváří nám atmosféru s množstvím záporně nabitých iontů, které mají blahodárný vliv na naše zdraví. Uplatní se při podpoře látkové výměny, odbourávání stresu a přispějí k naší celkové duševní pohodě.

 

    Colorterapie, která může (dle přání) dokreslit Váš maximální odpočinek, se skládá ze sedmi plnobarevných módů a módů střídání barev. Je dokázáno, že působení barevného světla positivně ovlivňuje nejen naši psychiku, ale přes ni i různé životní funkce a pochody.

 

Princip fungování

 

    Všichni známe krásný a jen těžko běžným způsobem nahraditelný pocit z dopadajících slunečních paprsků na naši kůži. Jde o úplně jiné vnímání tepla, než při prostém zabalení se do deky nebo namočení do teplé vody.

 

    Přestože v zimě je okolní vzduch velmi studený, při vystavení se slunečním paprskům se můžeme krásně zahřát. To je způsobeno přenosem tepla pomocí záření. V běžném životě si více všímáme přenosu tepla vedením – položíme-li hrnec se studenou vodou na plotnu, za chvíli se ohřeje. Sáhneme-li si na kamna, spálíme se. Sedíme-li v horké páře, zahřejeme se. Vždy musíme zajistit přímý kontakt nás s tělesem, které je teplejší než mi a teplo si od něj převzít.

 

    Způsob šíření energie ( = tepla) zářením je neméně běžný způsob, který si ale méně uvědomujeme. Probíhá totiž převážně v plynném prostředí (například ve vzduchu). Velká část energie slunečních paprsků není pohlcena žádnou jinou látkou, až naší pokožkou. Proto se můžeme ohřát i přesto, že okolo nás mrzne a teploměr je usazen ve svých nejhlubších hodnotách.

 

    Sluníčko vysílá svoji energii (teplo) expres přímo nám do těla. Záření, pomocí kterého se tak děje, se nazývá infračervené záření. Zapátráme-li společně v paměti a vzpomeneme na fyziku ze základní školy, jistě si vybavíme, že světlo, tedy to, co vidíme, je část tzv. elektromagnetického záření, které má určité rozmezí vlnových délek. Pokračujeme-li k delším vlnovým délkám, dostáváme se do oblasti vlnění, které nazýváme právě infračervená oblast. Jde tedy  o část spektra, která již není pouhým naším okem viditelná, zato je ale schopná přenášet energii, které říkáme teplo.

 

    Není potřeba se bát škodlivosti tohoto záření. Pro nás škodlivá část spektra (stejně jako pro jiné živé organismy) se nachází právě na opačné straně viditelného spektra, tedy u vlnových délek kratších, kde se nachází ultrafialová oblast. Ta může mimo jiné za podráždění pokožky při opalování, za spálení. S tou se ale v našem Arpo Domečku nikde nepotkáte.

 

Infrasauna vs. mokrá sauna

 

    Z tohoto vyprávění je zřejmá výhoda infrasauny (suché) před klasickou saunou mokrou (párou). Protože v infrasauně hlavní přenos tepla neprobíhá vedením, ale zářením, neohřívá se vzduch na vysoké teploty (narozdíl od mokrých saun, které mají teploty od 60 ºC do 140 ºC). Konkrétní vlnové délky používané infrasaunami jsou tkání obecně velmi dobře vstřebatelné, takže většina záření nás prohřeje hluboko do svalových tkání a jen malá část se rozptyluje po kabině. Teplota vzduchu se tak pohybuje stále mezi 20 ºC - 60 ºC, přestože my jsme už úplně spocení a prohřátí. Díky poměrně nízké teplotě vzduchu mohou saunu navštívit i lidé s vyšším kardiovaskulárním rizikem. Z výzkumů dokonce vyplývá blahodárný účinek infrasauny na hypertenzi.

 

 

bottom of page